جدیدترین فایل ها

     بروشور فارسی نسل جدید سیستمهای DTH و سیستمهای کیسینگ گذاری رینگ و سرمته مینکون (2٫0 مگابایت)
  https://pwdrilling.ir/?dl_id=57
  بروشور فارسی نسل جدید سیستمهای DTH و سیستمهای کیسینگ گذاری رینگ و سرمته مینکون
  57
     بروشور فارسی تیز کن سرمته حفاری (796٫6 کیلوبایت)
  https://pwdrilling.ir/?dl_id=56
  بروشور فارسی تیز کن سرمته حفاری
  56
     بروشور فارسی گریس رزوه (515٫0 کیلوبایت)
  https://pwdrilling.ir/?dl_id=55
  بروشور فارسی گریس رزوه
  55
     بروشور فارسی رادهای حفاری مغزه گیری HD تکنی دریل (2٫1 مگابایت)
  https://pwdrilling.ir/?dl_id=54
  بروشور فارسی رادهای حفاری مغزه گیری HD تکنی دریل
  54
     فیلم حفاری با چکش 3.5 مینکون و دستگاه راسول در معادن سنگ تزئینی (12٫0 مگابایت)
  https://pwdrilling.ir/?dl_id=53
  فیلم حفاری با چکش 3.5 مینکون و دستگاه راسول در معادن سنگ تزئینی
  53