جدیدترین فایل ها

     دیتاشیت انگلیسی دستگاه حفاری BBURG HD 1450-حجم (375٫1 KB)
  https://pwdrilling.ir/?dl_id=41
  دیتاشیت انگلیسی دستگاه حفاری BBURG HD 1450-حجم
  41
     بروشور فارسی مشخصات دستگاه های حفاری (1٫3 MB)
  https://pwdrilling.ir/?dl_id=40
  بروشور فارسی مشخصات دستگاه های حفاری
  40
     بروشور روغن حفاری (526٫1 KB)
  https://pwdrilling.ir/?dl_id=39
  بروشور روغن حفاری
  39
     بروشور رینگ و سرمته افقی (1٫2 MB)
  https://pwdrilling.ir/?dl_id=38
  بروشور رینگ و سرمته افقی
  38
     بروشور رینگ و سرمته Retrievable- حجم (1٫1 MB)
  https://pwdrilling.ir/?dl_id=37
  بروشور رینگ و سرمته Retrievable- حجم
  37