دویکو با ۳۰ سال تجربه یک شرکت پیشرو در صنعت حفاری مغزه‌گیری جهت دار و انحراف سنجی چالهای حفاری است. این شرکت کربارل حفاری مغزه گیری جهت دار، تجهیزات جهت یابی مغزه حفاری و تجهیزات انحراف سنجی مغناطیسی و غیر مغناطیسی گمانه‌های حفاری را با بالاترین کیفیت و دقت تولید می‌کند.