کاربرد مرتبط

اکتشاف معادن

متن مقاله

در اغلب حفاریهای مغزه گیری از انحراف گمانه باید جلوگیری شود. با این حال در بعضی شرایط کارفرما، حفاری مغزه گیری را با یک انحراف عمدی و مشخص به پیمانکار ابلاغ می کند. این انحراف از قبل طراحی شده با اهداف زیر صورت می پذیرد:

 • برای رسیدن به یک کانی که با توجه به موقعیت جغرافیایی آن با حفاری معمولی نمیتوان به آن رسید.
 • برای اکتشاف یک کانی در اعماق زمین که در عمق تقریبا مشخصی قرار دارد و مغزه گیری کانی از طریق حفر یک گمانه برای رسیدن به عمق مشخص و سپس حفر گمانه های مختلف در جهتهای مختلف به جای مغزه گیریهای معمول با حفر چند گمانه مجزا به صرفه تر است.
 • برای جلوگیری از یک حفاری مجدد و هزینه بر از سطح زمین که برای اصلاح گمانه منحرف صورت میگیرد. لازم به ذکر است برای این کار در حفاریهای کم عمق حفاری مجدد از سطح زمین به صرفه تر است ولی در حفاریهای عمیق استفاده از حفاری جهت دار منطقی تر می باشد.

بهترین، دقیقترین و به صرفه ترین راه برای حفاری مغزه گیری جهت دار استفاده از کربارلهای فرمان پذیر با تکنولوژی روز دنیاست. کربارل فرمان پذیر میتواند همزمان با حفاری و ایجاد انحراف مغزه گیری کند. سیستم کربارلهای فرمان پذیر بر پایه حفاری مغزه گیری وایرلاین استوار است. یعنی زمانی که اینرتیوب پر است با اورشات بالا کشیده میشود. در هنگام حفاری نیز سیستم الکترونیکی جهت و موقعیت کربارل را ثبت کرده و اطلاعات را به صورت وایرلس به سطح زمین ارسال میکند.

شرکت دویکو Devico نروژ یک شرکت پیشرو و متخصص در صنعت حفاری مغزه گیری جهت دار است و شرکت چرخ پارسی نماینده دویکو در ایران برای ارائه خدمات مغزه گیری جهت دار می باشد. کربارل فرمان پذیر این شرکت با نام دویدریل DeviDrill اولین بار با سایز N در سال ۲۰۰۱ تولید گردید و امروزه در پروژه های متعدد اکتشافات معدنی و تحقیقات زمین شناسی در سراسر جهان بکار گرفته می شود.‌‌‌‌

ویژگیهای برجسته کربارل فرمان پذیر دویدریل DeviDrill برای حفاری مغزه گیری جهت دار:

 • هزینه پروژه حفاری از طریق رسیدن به هدف با سرعت و دقت بالاتر نسبت به حفاریهای مغزه گیری معمول کاهش می یابد.
 • با حفر گمانه های فرعی متعدد از طریق انشعاب از یک گمانه مادر، زمان و هزینه کل پروژه حفاری به مقدار زیادی کاهش می یابد. بر اساس تجارب قبلی تا ۸۰% در زمان و هزینه پروژه های حفاری مغزه گیری خود صرفه جویی می‌کنید.
 • دقیقا از محلهایی که نیاز دارید اطلاعات زمین‌شناسی دریافت می‌کنید.
 • دیگر نیازی به صرف زمان برای جابجایی ماشین حفاری از یک گمانه به گمانه دیگر نیست.
 • بدون استفاده از مجرابندهای گوه‌ای یا سیمانی می‌توان به هر سمتی گمانه را منحرف نمود.
 • افزایش کیفیت و دقت اطلاعات زمین شناسی و آسیب کمتر به محیط زیست.
 • توانایی مغزه گیری با حفظ قابلیتهای کربارل تا عمق ۳۰۰۰ متری زمین.
 • برای کار با کربارل فرمان پذیر دویدریل میتوان از یک رشته حفاری معمولی وایرلاین با سایز N استفاده نمود و نیازی به استفاده از ابزار دیگری مانند پمپ گل اضافی، راد حفاری متفاوت یا ابزارهای انحراف سنجی ندارد. ابزار انحراف سنجی بخشی از کربارل دویدریل است و هنگام حفاری همراه آن می باشد.
 • میزان انحراف گمانه از مسیر اصلی طراحی شده تا ۲۰ درجه در هر ۳۰ متر حفاری میتواند تنظیم گردد. با این حال توصیه سازندگان راد حفاری ۹ درجه در هر ۳۰ متر حفاری است زیرا انحراف بیشتر باعث افزایش سایش رادها می‌گردد، یعنی به ازای هر راد سایز N سه متری ۱۰ درجه.
 • با توجه به مغزه گیری همزمان با انحراف گمانه ساختار زمین شناسی نیز به طور کامل ثبت می‌گردد‌.