کاربرد مرتبط

اکتشاف معادن

متن مقاله

حفاری مغزه‌گیری دقیق‌ترین شیوه مورد استفاده در اکتشاف معادن می‌باشد که در فاز اکتشاف تفضیلی مورد استفاده قرار می‌گیرد. عمق حفاری برای اکتشاف معادن از حدود ۲۰۰ متر تا اعماق نزدیک به ۳۰۰۰ متر را در بر می‌گیرد که به منظور خارج نمودن مغزه حفاری شده استفاده از سیستم وایرلاین را اجتناب ناپذیر می‌نماید. همچنین با ورود به اعماق بالای ۵۰۰ متر، استفاده از تجهیزات حفاری مطمئن و با کیفیت بالا به منظور کاهش ریسک از دست دادن تجهیزات و کاهش هزینه‌های زمان حفاری ضروری است. جزییات فرآیند حفاری وایرلاین در مراحل زیر نمایش داده شده است. فایل ویدئویی فرآیند حفاری وایرلاین را می توانید از لینک بالای صفحه دانلود نمایید.

اجزاء اصلی سیستم حفاری وایرلاین

 

پایین رفتن اینرتیوب در گمانه و استقرار آن

 

عملیات مغزه‌گیری

تشخیص پایان مغزه‌گیری

جدا کردن مغزه

بیرون کشیدن مجموعه کامل اینرتیوب با مغزه