متن مقاله

برای آسان نمودن سنجش خواص مکانیکی و بررسی شیوه حفاری و برش سنگها روشهای مختلفی بکار گرفته می‌شود. معیاری که اغلب در صنعت حفاری اکتشافی برای سنجش سختی سنگ استفاده می گردد، مقیاس سختی موس (Mohs Hardness Scale) است. در این روش سختی الماس که سخت ترین کانی طبیعی است ۱۰ در نظر گرفته می‌شود و سختی سایر سنگها نسبت به آن سنجیده می‌شود. برای انتخاب نوع ماتریس سرمته‌های حفاری مغزه‌گیری تکنی‌دریل فرانسه نیز از مقیاس سختی موس استفاده می‌گردد.

به این منظور سنگها در پنج گروه زیر طبقه بندی می‌شوند:

سنگهای نرم

سنگهای نرم (SOFT) دارای سختی موس ۰۱ تا ۰۲ می باشند. سنگهای سختی موس ۰۱ به راحتی با ناخن خراشیده میشوند. سنگهای سختی موس ۰۲ با ناخن خراشیده میشوند. مثال: ماسه سنگ، سنگ آهک، سیلت، فلوریت، سنگ اسلیت، سنگ رسی، کلسیت

سنگهای با سختی متوسط

سنگهای با سختی متوسط (MEDIUM) دارای سختی موس ۰۳ تا ۰۴ می باشند. سنگهای با سختی موس ۰۳ با سکه خراشیده میشوند. سنگهای با سختی موس ۰۴ با چاقوی فولادی به راحتی خراشیده میشوند. مثال: سنگ گرانیت نوریت، سنگ آهکی دولومیتی، سرپانتین، سنگ رسی شیل، سنگ مرمریت، شیست، ماسه سنگ سخت، سنگ سبز تزئینی

سنگهای سخت

سنگهای سخت(HARD)  دارای سختی موس ۰۵ تا ۰۶ می باشند. سنگهای با سختی موس ۰۵ با چاقو خراشیده میشود. سنگهای با سختی موس ۰۶ با چاقو خراشیده نمی‌شوند ولی می‌توانند شیشه را خراش دهند. مثال: گرانیت، دولومیت، دیوریت، سنگ آهن هماتیت، سنگ آهن مگنتیت، میکا، دیاباز، سینیت

سنگهای خیلی سخت

سنگهای خیلی سخت (VERY HARD) دارای سختی موس ۰۷ تا ۰۸ می باشند. سنگهای با سختی موس ۰۷ سخت ترین کانی معمول معدنی هستند که فولاد و شیشه را به راحتی خراش میدهند. سنگهای با سختی موس ۰۸ از هر کانی معمول معدنی سخت تر هستند. مثال: کوارتز، گنیس، آندزیت، سنگ آذرین پرفیری، سنگ آذرین پگماتیت، سنگ آذرین سیلیسی، بازالت، گابرو، تراشیت

سنگهای فوق سخت

سنگهای فوق سخت (ULTRA HARD) دارای سختی موس ۰۹ تا ۱۰ می باشند. سنگهای با سختی موس ۰۹ سنگهای با سختی ۰۸ را خراش میدهند. الماس سخت ترین کانی طبیعی با سختی موس ۱۰ است. مثال: چرت، ریولیت، کوارتز شیشه‌ای، جاسپریت، تاکونیت،سنگ آهنهای نواری

کاربرد

اکتشاف معادن با حفاری مغزه گیری وایرلاین

دریافت فایل

   جدول انتخاب ماتریس سرمته های حفاری مغزه‌گیری وایرلاین (488٫8 کیلوبایت)
https://pwdrilling.ir/?dl_id=42
جدول انتخاب ماتریس سرمته های حفاری مغزه‌گیری وایرلاین
42