متن خبر

شرکت مشاورین تجهیزات دوار چرخ پارسی، با مشارکت اتحادیه حفاران غیر نفتی و خانه معدن ایران برگزار می کند:

سمینار تخصصی با عنوان: “کنترل گمانه، مشکلات و راه حل ها برای حفاری در زمین های دشوار”

“Hole Stability, Problems and Solutions for Drilling in Difficult Grounds”

سخنران: آقای مهندس Gareth Williams، مشاور و مدرس حفاری شرکت های تکنی دریل و Dexcity

با بیش از ۴۰ سال سابقه حفاری، مشاوره و آموزش در زمینه حفاری مغزه گیری و RC

زمان: شنبه، ۲۶ مهرماه ۱۳۹۳، ساعت ۱۰ تا ۱۶

مکان: نمایشگاه بین المللی معدن تهران

Iran Mine House Expo 2014

مباحث سمینار:

 • What causes difficult ground conditions
  • Rock type and physical properties
  • Geological structure
  • Weathering
  • Groundwater
 • Resolving problems with difficult ground
  • Corebarrel
  • Core Bit
  • Flush system
  • Casing and Cementing
  • Training

مخاطبین سمینار:

 • مدیران، کارشناسان و اپراتورهای پیمانکاران حفاری اکتشافی (مغزه گیری)
 • مدیران و کارشناسان بخش اکتشاف کارفرمایان معدنی

کاربرد