تجهیزات حفاری چرخ پارسی تامین کننده سرمته‌های سه‌مخروطه از برند مینکون می باشد. سرمته های سه مخروطه مینکون در کشور کانادا تولید می شوند. سرمته‌های سه‌مخروطه مورد نیاز برای حفاری در معادن روباز آهن، مس، سرب و روی، ذغال سنگ و غیره  در دو گروه بدون آب بند (Open Bearing) و آب بند (Sealed Bearing) تولید می‌شوند.

Tricone 01

سرمته‌های سه‌مخروطه آب بند (Sealed Bearing)

یاتاقان آنها سیل نبوده و با خاک و شن محیط در تماس است و به اصطلاح آنها را سرمته‌های بدون آببند یا Open Bearing می‌گویند. این سرمته‌ها با توجه به یاتافانهای بدون آببند، ارزان‌ترند و برای حفاریهای کم عمق ایده‌ال هستند.

سرمته‌های سه‌مخروطه بدون آب بند (Open Bearing)

یاتاقان آنها در برابر خاک و شن آببند می‌گردد و به اصطلاح آنها را سرمته‌های آببند یا Sealed Bearing می‌گویند. این سرمته‌ها عمر طولانی‌تری دارند.

ویژگی سرمته‌های سه‌مخروطه

  • رزوه‌های اتصال سرمته‌ با انواع رزوه‌های API و BECO قابل تولید هستند.
  • کلیه سایزهای مورد نیاز حفاری آتشباری را از قطر ۹ تا ۱۶ اینچ پوشش می‌دهند.
  • با توجه به طراحی ویژه، عمر و سرعت حفاری سرمته‌های سه مخروطه، به صورت همزمان افزایش یافته است.
  • بازو و تگیه‌گاه مخروطهای اطراف سرمته با کاربید تنگستن سخت شده است.
  • دنده‌های روی مخروطها می‌تواند کاربید تنگستن یا فولاد سخت شده با کیفیت بالای خواص مکانیکی باشد. 
  • برای جلوگیری از نفوذ آلودگیها به رشته حفاری، درون سرمته یک دریچه یک طرفه قابل نصب است. 
  • سوراخ نازلهای هوای فشرده به گونه‌ای طراحی شده است که علاوه بر خنک کاری سرمته، جریان هوای مناسب برای بیرون راندن براده‌های حفاری فراهم گردد.
  • مطابق استاندارد اتحادیه بین المللی پیمانکاران حفاری IADC قابل طبقهبندی و سفارش گذاری هستند.

 

مقاومت فشاری UCS سنگ مهمترین عاملی است که بر روی قابلیت حفاری سرمته تاثیر می‌گذارد. سرمته‌های روسی و کانادایی تجهیزات حفاری چرخ پارسی برای حفاری انواع بسترها در رنجهای مختلف UCS (تا ۶۰۰۰۰ psi یا ۴۱۴ Mpa) مناسب هستند و در چهار گروه زیر طبقه‌بندی می‌شوند:

Tricone UCS Table

 

 

میزان سختی مقاومت فشاری UCS نمونه سنگها
نرم

تا  ۱۲۰۰۰ psi یا ۸۳ Mpa 

سنگ رسی شیل، سنگ سیلت، سنگ آهک، سنگهای رسوبی نرم
متوسط از ۸۰۰۰ psi یا ۵۵ Mpa تا ۳۰۰۰۰ psi یا ۲۰۷ Mpa سنگ معدن مس، سنگ آهن، ماسه سنگ با سختی متوسط، سنگ آهکی دولومیتی
سخت و سایشی از ۱۵۰۰۰ psi یا ۱۰۳ Mpa تا ۴۴۲۰۰ psi یا ۳۰۵ Mpa سنگ معدن مس سخت و سایشی، ماسه سنگ سخت، سنگ آهن با سختی متوسط، سنگ شیست، سنگ گرانیت
خیلی سخت و سایشی شدید از ۳۰۰۰۰ psi یا ۲۰۷ Mpa تا ۶۰۰۰۰ psi یا ۴۱۴ Mpa سنگ کوارتز و ساختارهای آذرین سخت، سنگ تاکونیت، سنگ سینیت

 

اطلاعات سرمته‌های سه‌مخروطه

در جدول زیر سایزهای مختلف سرمته‌های حفاری سه‌مخروطه با اتصالات پین مختلف نشان داده شده است.

 

                                                             قطر اسمی سرمته رزوه اتصال پین                وزن تقریبی سرمته
اینچ میلیمتر کیلوگرم، Kg پوند، lb
۲’’۳/۸ ۶۰٫۳ A ROD ۱٫۵ ۳٫۴
۲’’۱/۲ – ۲’’۵/۸ – ۲’’۷/۸ ۶۳٫۵ – ۶۶٫۷ – ۷۳ N ROD ۱٫۸ ۴
۲’’۱۵/۱۶ – ۳’’۱/۸ – ۳’’۱/۴ ۷۵ – ۷۹ – ۸۲ N ROD ۱٫۹ ۵
۳’’۱/۲ ۸۹ N ROD – 2’’۳/۸ REG ۴٫۱ ۹
۳’’۵/۸ – ۳’’۳/۴ ۹۲ – ۹۵ ۲’’۳/۸ REG ۴٫۱ ۹
۳’’۷/۸ – ۴’’۱/۸ ۹۸ – ۱۰۵ ۲’’۳/۸ REG ۴٫۱ ۹
۴’’۱/۴ – ۴’’۱/۲ ۱۰۸ – ۱۱۴ ۲’’۳/۸ REG ۴٫۵ ۱۰
۴’’۵/۸ ۱۱۷ ۲’’۷/۸ REG ۵ ۱۱
۴’’۳/۴ – ۴’’۷/۸ – ۵’’ ۱۲۱ – ۱۲۳ – ۱۲۷ ۲’’۷/۸ REG ۷٫۳ ۱۶
۵’’۱/۸ – ۵’’۱/۴ ۱۳۰ – ۱۳۳ ۲’’۷/۸ REG ۷٫۷ ۱۷
۵’’۱/۲ ۱۴۰ ۲’’۷/۸ REG – 3’’۱/۲ REG ۱۰ ۲۲
۵’’۵/۸ – ۵’’۷/۸ – ۶’’ ۱۴۳ – ۱۴۹ – ۱۵۲ ۳’’۱/۲ REG ۱۱٫۸ ۲۶
۶’’۱/۸ – ۶’’۱/۴ – ۶’’۱/۲ ۱۵۶ – ۱۵۹ ۱۶۵ ۳’’۱/۲ REG ۱۳٫۲ ۲۹
۶’’۵/۸ – ۶’’۳/۴ ۱۶۸ – ۱۷۱ ۳’’۱/۲ REG ۱۵ ۳۳
۷’’۳/۸ – ۷’’۵/۸ – ۷’’۷/۸ ۱۸۷ – ۱۹۴ – ۲۰۰ ۴’’۱/۲ REG ۲۸ ۶۲
۸’’۱/۲ – ۸’’۳/۴ ۲۱۶ – ۲۲۲ ۴’’۱/۲ REG ۳۴ ۷۵
۹’’۵/۸ – ۹’’۷/۸ ۲۴۴ – ۲۵۱ ۶’’۵/۸ REG ۵۲ ۱۱۶
۱۰’’۵/۸ ۲۷۰ ۶’’۵/۸ REG ۵۹ ۱۳۱
۱۲’’۱/۴ ۳۱۱ ۶’’۵/۸ REG ۸۲ ۱۸۰
۱۳’’۱/۴ ۳۴۹ ۶’’۵/۸ REG ۱۳۳ ۲۹۲
۱۴’’۳/۴ – ۱۵’’ – ۱۶’’ ۳۷۵ – ۳۸۱ – ۴۰۶ ۶’’۵/۸ REG – 7’’۵/۸ REG ۱۵۲ ۳۳۶
۱۷’’۱/۲ ۴۴۵ ۶’’۵/۸ REG – 7’’۵/۸ REG ۲۰۴ ۴۰۵
۲۰’’ ۵۰۸ ۷’’۵/۸ REG ۲۹۳ ۶۴۷
۲۲’’ ۵۵۹ ۷’’۵/۸ REG ۴۰۴ ۸۹۱
۲۴’’ ۶۱۰ ۷’’۵/۸ REG ۵۱۰ ۱۱۲۵
۲۶’’ ۶۶۰ ۷’’۵/۸ REG – 8’’۵/۸ ۵۸۹ ۱۳۰۰

 

 

دریافت فایل

   کاتالوگ کامل ابزار و تجهیزات حفاری چرخ پارسی (3٫1 مگابایت)
نسخه 2017
https://pwdrilling.ir/?dl_id=19
کاتالوگ کامل ابزار و تجهیزات حفاری چرخ پارسی
19