مقدمه

حفاری در روباره‌ با توجه به خاک ریزشی پشت سرمته حفاری، مشکل است و در عمل حتی پس از بیرون کشیدن رشته حفاری، چال حفر شده ممکن است قبل از محافظت و کیسینگ گذاری از دست برود. مشکل دیگر زمینهای متخلل است که گردش سیال حفاری را مختل نموده و مانع بیرون آمدن خرده‌های حفاری از گمانه می‌گردند.
بهترین راهکار و راه حل برای رفع چنین مشکلاتی استفاده از سیستم پومکس (Pumex) تکنی‌دریل فرانسه که در واقع یک سیستم حفاری خارج از مرکز (Eccentric Drilling) است، می‌باشد. با سیستم پومکس می‌توان حفاری و کیسینگ گذاری را در انواع لایه‌های روباره‌، به صورت هم زمان انجام داد.

technidrill-pumex

ویژگی سیستم پومکس تکنی‌دریل

 • حفاری انواع روباره، نیلینگ و میکروپایل در زمینهای ریزشی
 • قابل استفاده با دریل واگنهای نیوماتیکی یا هیدرولیکی
 • حفاری و کیسینگ گذاری همزمان
  • غلبه بر مشکل زمینهای ریزشی
  • رفع اختلال گردش سیال حفاری در زمینهای متخلل
 • پیشروی حفاری بدون چرخش کیسینگ
  • سایش کمتر کیسینگ
  • عدم وابستگی عمق نفوذ به گشتاور ماشین

مشخصات سیستم پومکس تکنی‌دریل

گاید ریمر پایلوت کیسینگ

 

سایز پومکس قطر ریمر (mm) کیسینگ (mm) راد دی‌تی‌اچ (mm) چکش (اینچ)
۹۰ ۱۲۳ ۱۱۴٫۳  ۷۶ ۳
۱۱۵  ۱۵۲ ۱۳۹٫۷   ۸۹ ۴
۱۴۰ ۱۸۷  ۱۷۳  ۱۱۴ ۵
۱۶۵ ۲۱۲   ۱۹۳٫۷   ۱۱۴ ۶
۱۹۰ ۲۳۷  ۲۱۹    ۱۱۴ ۶ و ۸
۲۴۰ ۳۰۶  ۲۸۵  ۱۴۰ ۸
۲۸۰ ۳۷۰  ۲۳۷  ۱۴۰ ۱۰
 • قطر سوراخ معادل قطر ریمر است
 • سایز پومکس معادل قطر پیلوت بر حسب mm است.
 • کیسینگ به صورت جوشی و رزوه‌ای قابل ارایه است.