تجهیزات حفاری چرخ پارسی تامین کننده ابزار حفاری مغزه گیری جهت دار از شرکت دویکو Devico نروژ می باشد. دویکو با ۳۰ سال تجربه یک شرکت پیشرو در صنعت حفاری مغزه‌گیری جهت دار و انحراف سنجی چالهای حفاری است.

دویدریل یا DeviDrill  یک کربارل وایرلاین فرمان پذیر است که امروزه در پروژه های متعدد اکتشافات معدنی و تحقیقات زمین‌شناسی در سراسر جهان بکار گرفته می‌شود. ویژگیهای برجسته کربارل فرمان پذیر دویدریل DeviDrill برای حفاری مغزه گیری جهت دار:

  • هزینه پروژه حفاری از طریق رسیدن به هدف با سرعت و دقت بالاتر نسبت به حفاریهای مغزه گیری معمول کاهش می یابد.
  • با حفر گمانه های فرعی متعدد از طریق انشعاب از یک گمانه مادر، زمان و هزینه کل پروژه حفاری به مقدار زیادی کاهش می یابد. بر اساس تجارب قبلی تا ۸۰% در زمان و هزینه پروژه های حفاری مغزه گیری خود صرفه جویی می‌کنید.
  • دقیقا از محلهایی که نیاز دارید اطلاعات زمین‌شناسی دریافت می‌کنید.
  • دیگر نیازی به صرف زمان برای جابجایی ماشین حفاری از یک گمانه به گمانه دیگر نیست.
  • بدون استفاده از مجرابندهای گوه‌ای یا سیمانی می‌توان به هر سمتی گمانه را منحرف نمود.
  • افزایش کیفیت و دقت اطلاعات زمین شناسی و آسیب کمتر به محیط زیست.
  • توانایی مغزه گیری با حفظ قابلیتهای کربارل تا عمق ۳۰۰۰ متری زمین.
  • برای کار با کربارل فرمان پذیر دویدریل میتوان از یک رشته حفاری معمولی وایرلاین با سایز N استفاده نمود و نیازی به استفاده از ابزار دیگری مانند پمپ گل اضافی، راد حفاری متفاوت یا ابزارهای انحراف سنجی ندارد. ابزار انحراف سنجی بخشی از کربارل دویدریل است و هنگام حفاری همراه آن می باشد.
  • میزان انحراف گمانه از مسیر اصلی طراحی شده تا ۲۰ درجه در هر ۳۰ متر حفاری میتواند تنظیم گردد. با این حال توصیه سازندگان راد حفاری ۹ درجه در هر ۳۰ متر حفاری است زیرا انحراف بیشتر باعث افزایش سایش رادها می‌گردد، یعنی به ازای هر راد سایز N سه متری ۱۰ درجه.
  • با توجه به مغزه گیری همزمان با انحراف گمانه ساختار زمین شناسی نیز به طور کامل ثبت می‌گردد‌.