ezy-latch0head-corebarrel-ezy-latch-logo

طراحی جدید مکانیزم حرکتی لچها EZY-LATCH™

ezy-latch0head-corebarrel-posi-connect-logo

طراحی جدید موقعیت گرفتن کله‌قندی POSI-CONNECT™

ezy-latch-head-technidrill-old-new

قابلیت استفاده برای دو سایز DUAL VERSION

ezy-latch-head-technidrill-2

قابل نصب بر روی کربارل سایر سازندگان

طراحی جدید مکانیزم حرکتی لچها ™EZY-LATCH

 

ezy-latch0head-corebarrel-ezy-latch-logo

 

ezy-latch0head-corebarrel-posi-connect

 

ezy-latch0head-corebarrel

موقعیت لچهای هد در هنگام حفاری

ezy-latch0head-corebarrel-2

موقعیت لچها در هنگام بیرون کشیدن اینرتیوب

بیرون کشیدن غیر ضروری رادها، به سبب اختلال عملکرد لچهای هد کربارل، یک اتفاق معمول در سایتهای حفاری است. لچهای هد سازندگان قدیمی مانند لانگیر و اطلس کوپکو، به صورت لولایی باز و بسته می‌شود و لچها بر روی یک مسیر قوسی شکل حرکت می‌کنند. وقتی اینرتیوب پر می‌شود و یا هنگامیکه به واسطه حفاری در زمینهای با سنگهای خورد، مغزه درون اینرتیوب گیر می‌کند، هنگام بالا کشیدن هد توسط اورشات، حرکت قوسی شکل احتمال بسته نشدن لچها را بالا می‌برد و در صورت بسته نشدن کامل لچها، هد درون اینرتیوب گیر می‌کند و درنتیجه حفار مجبور به بیرون کشیدن رادها خواهد شد. این اتفاق مخصوصاً اگر در عمق های بالا رخ دهد چندین ساعت از وقت حفار را خواهد گرفت تا با خروج کل رادها و کربارل، اینرتیوب را خارج نماید.

در طرح جدید EZY-LATCH™ تکنی دریل، مکانیزم لچها کاملا تعویض و به روز شده است به طوری که حرکت قوسی که باعث گیر کردن لچ می گردد حذف شده است. کربارل در هر حالتی با حفظ حالت فنری لچها به راحتی از داخل گمانه بیرون کشیده شود و بنابراین دیگر توقفهای غیرضروری که باعث اتلاف وقت در حفاری می‌گردد اتفاق نمی‌افتد.

 

طراحی جدید موقعیت گرفتن کله‌قندی ™POSI-CONNECT

ezy-latch0head-corebarrel-posi-connect-logo

ezy-latch-head-technidrill-2

 

  • در طرح جدید هد کربارل، هنگامیکه کربارل بیرون رشته حفاری قرار دارد، با استفاده از سه ضامن نگهدارنده، کله‌قندی می‌تواند در زاویه ۱۲۰ درجه‌ای نسبت به هد قرار گیرد.

ezy-latch0head-corebarrel-posi-connect-120

 

 

  • در هنگام حفاری، کله‌قندی به صورت مکانیکی کاملاً در مرکز قرار گرفته و امکان زاویه گرفتن احتمالی و کج شدن وجود ندارد.

 

ezy-latch-head-technidrill-3

 

 

  • هنگامیکه کربارل بیرون رشته حفاری قرار دارد، کله‌قندی می‌تواند به راحتی ۳۶۰ درجه چرخش داشته باشد.

ezy-latch-head-technidrill-360
در سیستمهای قدیمی طرح لولایی هد، به واسطه شیاری که در کنار آن روی لوله بیرونی مغزه‌گیری تعبیه شده است، کله‌قندی مستعد کج شدن می‌باشد. بنابراین وقتی حفار می‌خواهد کربارل را از گمانه بیرون بکشد، کله‌قندی احتمال دارد با هد زاویه بگیرد و اورشات نتواند با آن درگیر شود. کله‌قندی در طرح جدید هدهای جدید کربارل تکنی‌دریل، برخلاف سایر سازندگان در هنگام قرار گرفتن درون گمانه امکان کج شدن نداشته و به واسطه فشار فنر به کله‌قندی و طرح شیب‌دار محفظه آن، کله‌قندی خود به خود کاملاً در وسط قرار می‌گیرد و این احتمال که اورشات نتواند آن را بگیرد از بین می‌رود.

همچنین پس از خروج اینرتویوب از گمانه و با بیرون کشیدن کله‌قندی، امکان کج شدن در زاویه ۱۲۰ درجه و همچنین چرخش کامل ۳۶۰ درجه‌ای جابجایی اورشات و کربارل را تسهیل می‌کند.

 

قابلیت استفاده برای دو سایز DUAL VERSION

ezy-latch-head-technidrill-old-new

طراحیهای قدیمی هد سایز H و N و طرح جدید سایزN/H-WL

 

مزیت دیگر هدهای نسل جدید قابلیت استفاده آنها برای دو سایز پشت سر هم می‌باشد. با استفاده از این ویژگی، حجم مورد نیاز برای ذخیره‌سازی هد و قطعات مرتبط در انبار به نصف کاهش می‌یابد. هدهای کربارل Ezy Latch در سه مدل B/N-WL، N/H-WL و H/P-WL تولید می‌گردد.
به عنوان مثال برای تبدیل هد مدل EZY-LATCHTM N/H-WL با شماره قطعه ۶۶٫۰۰۰۸۰۰ از سایز N به H و برعکس کافی است تبدیل N-WL to H-WL adaptor با شماره قطعه ۶۵٫۰۰۱۰۳۳ را به هد اضافه و یا حذف نمود. برای این کار هیچ قطعه و یا تنظیم دیگری نیاز نبوده و در هزینه و زمان صرفه‌جویی می‌گردد.

 

مجموعه هد ایزی لچ – مدل B/N-WL

EZY-LATCH-HEAD-B-N

لیست قطعات یدکی
شماره کد محصول نام محصول تعداد
۶۶٫۰۰۰۸۲۶ هد ایزی لچ مدل B/N -WL ۱
۱-۳ ۶۶٫۰۰۱۰۵۵ مجموعه کله‌قندی (Spearhead) ۱
۴ ۶۵٫۰۰۰۸۲۳ محفظه کله‌قندی (Housing spearpoint) ۱
۵ ۰۹٫۰۰۰۶۸۸ توپی (Ball) ۱
۶ ۰۹٫۰۰۰۳۱۳ فنر توپی (Ball spring) ۱
۷ ۰۹٫۰۰۰۹۵۵ فنر فشاری هد (Compression head spring) ۱
۸ ۶۵٫۰۰۰۸۲۱ محافظ فنر (Spring keeper) ۱
۹ ۶۵٫۰۰۱۰۵۲ پیچ پشت گیر (Lock screw) ۱
۱۰ ۰۹٫۰۰۱۰۵۳ مهره (Cap screw) ۱
۱۱ ۶۵٫۰۰۰۸۱۷ واشر (Washer) ۱
۱۲ ۰۹٫۰۰۰۹۱۷ فنر لچها (Latch spring) ۱
۱۳ ۶۵٫۰۰۰۸۱۴ غلاف لچها (Operating sleeve) ۱
۱۴ ۶۵٫۰۰۰۸۲۷ لچ (Latch) ۲
۱۵ ۰۹٫۲۳۲٫۷۱۰ پیچ سرخزینه (Countersunk screw) ۴
۱۶ ۶۵٫۰۰۰۸۲۴ حامل لچها (Carrier) ۱
۲۷ ۶۵٫۰۰۱۰۷۹ پین لچها (Latch pin) ۲
۳۵ ۶۵٫۰۰۱۰۷۶ تبدیل B-WL به N-WL ۱

 

* قطعه شماره ۱، ۲ و ۳ را با توجه به الزامات مکانیکی که در مونتاژ آنها می‌بایست رعایت گردد، جداگانه نمی‌توان سفارش گذاری نمود.

مجموعه هد ایزی لچ – مدل N/H-WL

 

EZY-LATCH-HEAD-N-H

 

لیست قطعات یدکی
شماره کد محصول نام محصول تعداد
۱-۱۶ ۶۶٫۰۰۰۸۰۰ هد ایزی لچ مدل N/H-WL ۱
۱-۹ ۶۶٫۰۰۰۸۱۸ مجموعه موقعیت یاب و کله قندی (POSI-CONNECT) ۱
۱-۳ ۶۶٫۰۰۱۰۵۵ مجموعه کله‌قندی (Spearhead) ۱
۴ ۶۵٫۰۰۰۸۲۳ محفظه کله‌قندی (Housing spearpoint) ۱
۵ ۰۹٫۰۰۰۶۸۸ توپی (Ball) ۱
۶ ۰۹٫۰۰۰۳۱۳ فنر توپی (Ball spring) ۱
۷ ۰۹٫۰۰۰۹۵۵ فنر فشاری هد (Compression head spring) ۱
۸ ۶۵٫۰۰۰۸۲۱ محافظ فنر (Spring keeper) ۱
۹ ۶۵٫۰۰۱۰۵۲ پیچ پشت گیر (Lock screw) ۱
۱۰-۱۶ ۶۶٫۰۰۰۹۰۳ مجموعه ایزی لچ N/H (N/H EZY-LATCH™) ۱
۱۰ ۰۹٫۰۰۱۰۵۳ مهره (Cap screw) ۱
۱۱ ۶۵٫۰۰۰۸۱۷ واشر (Washer) ۱
۱۲ ۰۹٫۰۰۰۹۱۷ فنر لچها (Latch spring) ۱
۱۳ ۶۵٫۰۰۰۹۰۱ غلاف لچها (Operating sleeve) ۱
۱۴ ۶۵٫۰۰۰۹۰۲٫U لچ (Latch) ۲
۱۵ ۶۵٫۰۰۱۰۷۴ پیچ شانه‌دار (Shoulder bolt) ۲
۱۶ ۶۵٫۰۰۰۸۱۳ حامل لچها (Carrier) ۱
۳۵ ۶۵٫۰۰۱۰۳۳ تبدیل N-WL به H-WL ۱

* قطعه شماره ۱، ۲ و ۳ را با توجه به الزامات مکانیکی که در مونتاژ آنها می‌بایست رعایت گردد، جداگانه نمی‌توان سفارش گذاری نمود.

مجموعه هد ایزی لچ – مدل H/P-WL

 

EZY-LATCH-HEAD-H-P-technidrill

 

لیست قطعات یدکی
شماره کد محصول نام محصول تعداد
۱-۱۶ ۶۶٫۰۰۱۰۷۰ هد ایزی لچ مدل H/P-WL ۱
۱-۹ ۶۶٫۰۰۱۰۷۲ مجموعه موقعیت یاب و کله قندی (POSI-CONNECT) ۱
۱-۳ ۶۶٫۰۰۱۰۵۵ مجموعه کله‌قندی (Spearhead) ۱
۴ ۶۵٫۰۰۰۹۷۴ محفظه کله‌قندی (Housing spearpoint) ۱
۵ ۰۹٫۰۰۰۶۸۸ توپی (Ball) ۱
۶ ۰۹٫۰۰۰۳۱۳ فنر توپی (Ball spring) ۱
۷ ۰۹٫۰۰۰۹۵۵ فنر فشاری هد (Compression head spring) ۱
۸ ۶۵٫۰۰۰۹۷۳ محافظ فنر (Spring keeper) ۱
۹ ۶۵٫۰۰۱۰۵۲ پیچ پشت گیر (Lock screw) ۱
۱۰-۱۶ ۶۶٫۰۰۱۱۲۶ مجموعه ایزی لچ H/P (N/H EZY-LATCH™) ۱
۱۰ ۰۹٫۰۰۱۱۸۰ مهره (Cap screw) ۱
۱۱ ۶۵٫۰۰۱۰۸۴ واشر (Washer) ۱
۱۲ ۰۹٫۰۰۱۰۸۵ فنر لچها (Latch spring) ۱
۱۳ ۶۵٫۰۰۰۹۷۵ غلاف لچها (Operating sleeve) ۱
۱۴ ۶۵٫۰۰۱۰۶۹ لچ (Latch) ۲
۱۵ ۶۵٫۰۰۱۳۲۲ پیچ شانه‌دار (Shoulder bolt) ۲
۱۶ ۶۵٫۰۰۱۰۶۸ حامل لچها (Carrier) ۱

* قطعه شماره ۱، ۲ و ۳ را با توجه به الزامات مکانیکی که در مونتاژ آنها می‌بایست رعایت گردد، جداگانه نمی‌توان سفارش گذاری نمود.