برای حفاری و استخراج نمونه از سرمته‌های مغزه‌گیری استفاده می‌شود. انتخاب سرمته مغزه‌گیری و عمر و بازدهی آن به مشخصات زمین حفاری بستگی دارد به همین دلیل برای یک حفاری موفق تا حد امکان می‌بایست اطلاعات زمین حفاری جمع آوری گردد. برای یک حفاری خوب دانستن ترکیب و کاربرد سرمته ضروری است. تکنی‌دریل فرانسه انواع سرمته حفاری مغزه‌گیری را برای کاربردهای مختلف طراحی و تولید می‌کند.

سرمته‌های الماسه Impregnatedimpragnated-bits-technidrill

در حفاری اکتشافی معدن و همچنین حفاری ژئوتکنیک، سرمته‌های الماسه Impregnated بیشترین استفاده را دارند. تاج این سرمته با استفاده از مخلوط پودر فلز و الماس تولید می‌گردد. هنگامیکه سرمته در حین حفاری ساییده می‌شود، لایه‌های جدید الماس نمایان می‌گردد و سرمته با قدرت به حفاری ادامه میدهد.
این سرمته‌ها برای حفاری در شرایط زیر مناسب هستند:

 • سنگ نرم تا سنگهای خیلی سخت
 • ساختارهای ریز دانه و درشت دانه
 • زمینهای ساینده و غیر ساینده
 • زمینهای شکسته و خرد تا زمینهای سالم

سرمته‌های الماسه Surface setسرمته‌های الماسه Surface set

این سرمته‌ها ترکیبی از یک لایه آرایش سطحی الماسهای طبیعی درون ماتریسهای سخت و خیلی سخت هستند و نسبت به سرمته‌های Impregnated در زمینهای نرم‌تری استفاده می‌شوند. برای استفاده سرمته‌های Surface set در ساختارهای مختلف زمین، تاج آنها با پروفیلهای متفاوتی تولید می‌گردد. همچنین در زمینهای سخت‌تر که سرعت دورانی و نیروی سرمته مانع استفاده از سرمته‌های Impregnated می‌شود، مفید هستند.
این سرمته‌ها برای حفاری در شرایط زیر مناسب هستند:

 • سنگ نرم تا سنگهای با سختی متوسط
 • ساختارهای ریز دانه و درشت دانه
 • زمینهای ساینده و غیر ساینده
 • زمینهای سالم

سرمته‌های PDC (Polycrystalline Diamond Compact)سرمته‌های PDC) Polycrystalline Diamond Compact)

روی بدنه این سرمته‌ها تیغه‌های برنده الماس طبیعی نصب می‌گردد. سرمته‌های PDC برای سنگهای نرمتر و سرعتهای حفاری بالاتر استفاده می‌شود. معمولاً الماسهای آن گرد است و در هنگام تعمیر سرمته می‌توانند تعویض گردند.
این سرمته‌ها برای حفاری در شرایط زیر مناسب هستند:

 • سنگ نرم تا سنگهای با سختی متوسط
 • ساختارهای درشت دانه
 • زمینهای ساینده
 • زمینهای شکسته و خرد

سرمته‌های TSP (Thermally Stable Polycrystalline)سرمته‌های TSP) Thermally Stable Polycrystalline)

مشابه سرمته‌های PDC، این سرمته نیز یک پلی کریستال است و از تعداد زیادی کریستال ریز که به هم پیوند داده شده‌اند، تشکیل می‌گردد. سرمته‌های TSP نسبت به سرمته‌های Surface Set ارزانترند.

 • سرمته‌های TSP برای حفاری سریع سنگهای نرم یا سنگهای با سختی متوسط استفاده می‌شود.

سرمته‌های کاربید تنگستن TC

 

 

این سرمته با مخلوط کاربید تنگستن و آلیاژهای فلزی تولید می‌گردد. مشابه سرمته‌های الماسه Impregnated با ساییده شدن سرمته در حین حفاری و نمایان شده تیغه‌های جدید سرمته با قدرت به حفاری ادامه میدهد. تراشه‌های کاربیدی معمولاً برای کاربردهای ژئوتکنیک در زمینهای نرم استفاده می‌شوند.

 • سرمته‌های TC برای حفاری زمینهای خیلی نرم مناسب هستند.
برچسب ها