مینکون از سازندگان پیشگام سرمته‌های حفاری DTH در جهان است که سرمته‌هایی با کیفیت بالا برای انواع سنگها و انواع شرایط حفاری تولید می نماید.

سرمته مقعر CONCAVE

rc-bit-concave-001

سرمته مقعر برای حفاری در زمینهای نرم و زمینهای با سختی متوسط مناسب است. همچنین هنگام استفاده در حفاریهای مرتبط با تعیین عیار سنگ معدن برای حفر گمانه‌هایی که خیلی عمیق نیستند، راندمان خوبی دارد.

سرمته Drop Center

سرمته Drop Center یک سرمته بسیار مناسب برای حفاری در زمینهای نرم، زمینهای با سختی متوسط و زمینهای ریزشی است.  پیشانی نسبتا گود آن فضای بیشتر و جریان بهتری برای نمونه‌‌گیری با کیفیت فراهم می‌کند.

سرمته Hard Formation

rc-bit-hard-formation-001

برای حفاری زمینهای سخت استفاده می‌شود. دو تا از چهار شیار پیشانی سرمته برای افزایش فضا و اضافه نمودن نگین حذف شده است.