عملیات حفاری برای استخراج معادن، اکتشاف منابع زیرزمینی و اجرای پروژه‌های عمرانی یکی از مراحل هزینه بر پروژه‌ها می‌باشد و اجرای دقیق آن بر روی هزینه‌ها و مراحل بعدی پروژه تاثیر قابل ملاحظه‌ای دارد. مدیران، پرسنل و حفارانی که از دانش روز حفاری برخوردار باشند تاثیر به سزایی در کاهش هزینه‌های کوچک و بزرگ پروژه دارند.

چرخ پارسی برای به روز رسانی و آموزش پرسنل مجموعه‌های مرتبط با حفاری آماده برگزاری انواع دوره‌های آموزشی کوتاه مدت و یا بلند مدت در خصوص حفاریهای اکتشافی مغزه‌گیری وایرلاین و یا آرسی، حفاری چالهای انفجاری و سایر حفاریهای مرتبط با استفاده از اساتید با سابقه اروپایی و کارشناسان متخصص می باشد.

برخی از سرفصلهای آموزشی موضوعات متفاوتی از جمله موارد زیر را در برمی‌گیرد:

  • آشنایی با انواع سیستمهای حفاری دستگاه‌ها و اجزاء رشته حفاری
  • مباحث زمین شناسی و سنگ شناسی و تاثیر آنها در حفاری
  • آشنایی با نحوه عملکرد و انتخاب انواع سرمته‌ها و ابزارهای حفاری برای زمینهای مختلف
  • مباحث مرتبط با سیالات در انواع حفاریها و همچنین مباحث سیستم گل در حفاری اکتشافی و افزودنی های آن
  • تنظیمات پارامترهای مختلف حفاری مانند دور، نیروی سرمته و تاثیر آنها بر سرعت و کیفیت حفاری
  • شیوه کنترل گمانه‌ و غلبه بر چالشهالی حفاری وایرلاین، روشهای بهبود کور ریکاوری Core recovery
  • انحراف گمانه، علل و شیوه های مقابله و شیوه های جهت یابی گمانه در سیتم حفاری وایرلاین
  • مباحث ایمنی کار در کارگاه
  • اقتصاد حفاری، محاسبه هزینه تمام شده هر متر حفاری و شیوه‌های کاهش هزینه تمام شده حفاری