عملیات حفاری برای اکتشاف منابع زیرزمینی (از جمله نفت و گاز و معادن) یکی از تخصصی ترین و پرهزینه ترین فعالیت های مرسوم برای اکتشاف مواد و منابع زیر زمینی است که نیازمند دانش کافی در زمینه شیوه های حفاری، تجهیزات و ابزار آن و نحوه استفاده بهینه از آنها می باشد.

عدم وجود دانش کافی حفاران در کمترین حالت می تواند باعث کیفیت ضعیف نمونه برداری، افزایش قابل توجه هزینه های جاری حفاری و کندی عملیات شود و در برخی موارد ممکن است باعث ایجاد خسارت های مالی فراوان و از دست دادن تجهیزات درون چاهی گردد.

از سوی دیگر در اختیار داشتن حفاران آموزش دیده و توانا باعث بدست آوردن مغزه های با کیفیت مطلوب، کاهش هزینه های حفاری، افزایش سرعت قابل توجه حفاری و امکان مقابله با اتفاقات و حوادث پیش بینی نشده خواهد شد که در مجموع باعث افزایش منافع شرکت های حفار و کاهش خسارات آنها می شود.

شرکت مشاورین تجهیزات دوار چرخ پارسی، به عنوان نماینده انحصاری شرکت های تکنی دریل و دکسیتی در ایران، آماده برگزاری انواع دوره های آموزشی کوتاه مدت و یا بلند مدت در خصوص حفاری های اکتشافی مغزه گیری و یا پودری (RC) با استفاده از اساتید با سابقه اروپایی در کشور می باشد.

سرفصل های آموزشی موضوعات متفاوتی از جمله موارد زیر را دربر می گیرد:

 • آشنایی با انواع ماشین آلات حفاری و انتخاب آنها،
 • سیستم های جانبی حفاری
 • مباحث زمین شناسی و سنگ شناسی و تاثیر آنها در حفاری
 • آشنایی با نحوه عملکرد و انتخاب انواع سرمته ها برای زمین های مختلف،
 • مباحث مربوط به گل حفاری و افزودنی های آن، نحوه تهیه و حفظ کیفیت گل مناسب،محاسبات پارامترها
 • مقابله با نشت گل در زمین و از دست رفتن گردش سیال حفاری، سیمان کاری و استفاده از کیسینگ
 • کنترل گمانه های ریزشی،
 • انواع کوربارل ها و تنظیمات آنها برای زمین های مختلف،
 • تنظیمات پارامترهای مختلف حفاری (سرعت چرخش، نیروی سرمته، سرعت نفوذ، دبی گل) و تاثیر آنها بر سرعت و کیفیت حفاری، محاسبات
 • کیفیت بازیابی مغزه و روش های بهبود آن
 • تجهیزات باقی مانده در گمانه و روش های خارج کردن آنها
 • شیوه های جهت یابی گمانه
 • انحراف گمانه، علل و شیوه های مقابله
 • مباحث ایمنی کار در کارگاه
 • اقتصاد حفاری

 

در این خصوص در حال حاضر نیز این شرکت مشغول رایزنی با اتحادیه حفاران غیر نفتی در خصوص برگزاری دوره های تربیت اپراتور حفاری در سطح استانداردهای جهانی می باشد.