ارائه مشاوره های فنی در خصوص انتخاب ماشین آلات، تجهیزات و ابزار مناسب پروژه، شیوه های حفاری مناسب، سیستم سیال حفاری، نوع سیال حفاری و افزودنی های مناسب، شیوه های کنترل گمانه و نشتی سیال حفاری، روش های بهبود کیفیت نمونه و غیره و رفع مشکلات موجود در فرایند های حفاری می تواند کارایی شرکت های حفاری را چند برابر نموده و با برداشتن مشکلات از پیش پای پروژه آنها را در اتمام مقرون به صرفه پروژه یاری نماید.

شرکت مشاورین تجهیزات دوار چرخ پارسی به عنوان نماینده انحصاری شرکت تکنی دریل در ایران، آماده همکاری با شرکت های معدنی و حفاری اکتشافی در زمینه مشاوره های فنی در پروژه های اکتشافی (مغزه گیری و RC) در دست انجام آنها می باشد.

ما با استفاده از مشاوران حفاری با سابقه اروپایی، به شما در رفع مشکلات پروژه و کاهش هزینه های آن یاری می رسانیم.